טופס הגשת בקשה למלגת לימודים

באם הבקשה מיועדת לילדי העובד/ת יש למלא חלק זה

פרטי המוסד ומסלול הלימודים


יש לצרף אישור לימודים ואישור תשלום שכ"ל