מחזורים שהתמלאו ואין הרשמה אליהם
מחזור 2 – 22-23/12/2020 ימים שלישי ורביעי
מחזור 3 – 05-06/01/2021 ימים שלישי ורביעי
מחזור 4 – 24-25/01/2021 ימים ראשון ושני
מחזור 5 – 26-27/01/2021 ימים שלישי ורביעי

ההשתתפות בסדנא מוכרת כימי עבודה מלאים כולל פיצול לזכאים.
- הסדנא בתאום עם הנהלת הבנק. - עלות למשתתף לאחר הסבסוד - 50 ₪. [מי שהעביר תשלום בפעם הקודמת לא צריך להעביר שוב].
- לינה, נא לציין אם מעוניינים בלינה, תינתן עדיפות לרחוקים.
- נא להודיע ולתאם כבר עכשיו את מועד ההשתתפות עם מנהל הסניף/המחלקה.
Skip to content