בקשה אישית של העובד/ת. תהליך הגשת ערעור דרגות 2023 -בדיקה-

פרטים אישיים

העירעוראיתור מיקום
תאריך קבלת דרגה בתלוש השכר
Skip to content