המיזמים שלנו

Startup

TraveLike

אנחנו חיים ברשת [החברתית…]

אנחנו אוהבים לטייל

אנחנו מקשיבים לחברים.

אנחנו במרכז הטיול- רצוננו ודעת החברים שאנו מעריכים. רק לאחר מכן: המטוס, המלון, האוכל, הבילוי- כל אלו יתאימו עצמם אלי

כיכר העיר

כיכר העיר הוא מיזם אינטרנטי חברתי תקשורתי שמטרתו לאפשר לכל משתמש לתת את קולו ולהשתתף בגיבוש וחשיפת דעת ההמון. הצורך עולה מהרצון להשמע ולהשפיע בעידן המודרני בו מערכות מתנהלות בידי מיעוט; זאת באופן מנוגד ליכולת של פרט לתקשר עם חבריו וסביבתו באנטנסיביות גבוהה במיוחד בעידן התקשורת המודרנית.

כיכר העיר הוא מיזם אינטרנטי חברתי תקשורתי שמטרתו לאפשר לכל משתמש לתת את קולו ולהשתתף בגיבוש וחשיפת דעת ההמון. הצורך עולה מהרצון להשמע ולהשפיע בעידן המודרני בו מערכות מתנהלות בידי מיעוט; זאת באופן מנוגד ליכולת של פרט לתקשר עם חבריו וסביבתו באנטנסיביות גבוהה במיוחד בעידן התקשורת המודרנית.

נושאים בסדר היום הציבורי יועלו כשאלה להמון; הניסוח יהיה מקצועי ובפיקוח ציבורי מתחלף; הזכאים יהיו הרשומים במערכת; התוצאות יוצגו- באופן שוטף או לאחר זמן שהוגדר לציבור- באופן פומבי.

ישומי המערכת יכללו שאלות ציבוריות בנושאי סדר היום של מדינה והחברה, בנושאים חדשותיים, בנושאים פנימיים אצל לקוחות עיסקיים.

המערכת רב לשונית, ניתנת לשימוש בפיזור גאוגרפי ותוך התאמה גאוגרפית ו/או בחלון זמן מוגדר.

משתמשי המערכת הם כלל הציבור ולקוחות המערכת יהיו משדות פעילות שונים בינהם: עיסקי, פוליטי, מוניציפלי, חברתי, יזמים, מכוני מחקר ויעוץ שוק.


מטרת ככר העיר היא שינוי חברתי.
כיום קולו של הפרט בנושאים שעל הפרק למעשה אינו נשמע. לכל פרט אפשרות להיות מחובר ו’להשמע’ ברשתות החברתיות – הקושי הוא בכך שכל נושא ‘טובע’ בתוך הזרם המאד מהיר ומאד מגוון/ לא ממוקד- פוסט בפייסבוק יורד מתחת ל fold בשניות וסיכויי ההתיחסות אליו מהחברה קטנים במיוחד. התוצאה: אנחנו מחוברים תמיד ומשפיעים מעט מאד, אם בכלל.

בדמוקרטיה העתיקה ככר העיר היתה המקום בו נאסף עם לומר את דעתו. בעולם המודרני העיר היא מונח רחב ונרחב וככר העיר תהיה ברשת.
חוכמת ההמונים היא הכלי החדש לבדוק תהליכים, מגמות ולצפות תהליכים. מערכות הסקרים השמרניות אינן כלי יחיד יותר ואינן כלי מנבא שכשהיו- בעיקר בשל שינויי התנהגות.

באמצעות אפליקציה ואתר אנו משמשים כמכון מחקר online – לכמויות משתתפים לא מוגבלות, בגאוגרפיה לא מוגבלת ולאורך זמן: אנו נאסוף דעת ההמון בנושאים שונים. להמחשה: איסוף וניתוח דעת ההמון באירופה כולה ובגרמניה על פני 2015 ואילך באופן סדרתי בנושא קליטת פליטים. תוצר ככר העיר- אנו נציג את התשובות והשינויים [המערכות יהיו אינפוגרפיות ויאפשרו הצלבה מול מערכות אחרות כגון חדשות] בעמדות לאורך זמן, מול ארועים אחרים, בחתכים נדרשים.

התפתחות מבנה המערכת [שלבים]
– שאלון איסוף דעה בנושא מוגדר. שיקוף אינפוגרפי שוטף או במועד סיום
– בניית תובנות ההמון
– כלי מחקר, כולל ניתוח מגמות, השוואות, קורלציות, חתכים, ציר זמן וכו

מטרות
החזון שלנו: אנחנו הדור הבא של שיקוף דעת ההמון; הדור הבא לקבלת תובנות מההמון; הדור הבא בכלי מחקר דעת ההמון; הדור הבא של כלי וחברות מחקר.
הכל פתוח – כולם משתתפים. לא רק מגיעים- גם מביעים דעה